Den brutna svordomens soning

Fråga: En person svor vid Allâh att göra en viss sak och bröt svordomen. Trots att han kunde sona genom att föda fattiga människor fastade han tre dagar. Gills hans fasta? Spelar det någon roll om han var okunnig om det?

Svar: Den som klarar av att sona för en bruten svordom genom att föda tio fattiga människor, förse dem med kläder eller frigöra en slav har endast fastat en frivillig fasta. Han är fortfarande ålagd att föda. Hans fasta är dock inte förgäves; den är frivillig. Han måste däremot föda.

Många människor tror att den brutna svordomens soning är fasta. Det är fel. Först och främst skall han föda eller förse fattiga med kläder eller frigöra en slav. Om han inte kan något av det omnämnda får han fasta tre dagar i rad.