Den blindes vittnesbörd

Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)

an-Nukat wal-Fawâ’id (2/289)

al-Khallâl återberättade Ismâ´îl bin Sa´îd som sade:

Jag frågade Imâm Ahmad om den blindes vittnesbörd om något han kände till innan han blev blind. Han svarade: ”Det är tillåtet inom allt han visste, liksom stamträd. Det är dock inte tillåtet inom bestraffningar.”