Den bevarade och samlade Qur’ânen

publicerad
30.01.2011

Författare: Imâm Abû Bakr Muhammad bin at-Tayyib al-Bâqilânî
Källa: al-Intisâr lil-Qur’ân (1/63)

Vad som tyder på Qur’ânens felfrihet är bland annat Allâhs (´azza wa djall) ord:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

”Det är Vi som har uppenbarat Påminnelsen steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!”1

Dessutom sade Allâh (ta´âlâ):

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

”Det ankommer på Oss att samla [allt i ditt hjärta] och [att vaka över] läsningen.”2

Det råder samstämmighet bland samfundet om att Allâh (ta´âlâ) inte avser med dessa två verser att bara bevara och samla ihop Qur’ânen för Sig själv och dem i himlen och inte för dem på jorden. Han har endast bevarat den för att de för sina handlingar ansvariga skall handla utmed den och vända sig till dess fordringar och innehåll. Han har samlat ihop den så att den skall vara bevarad och hopsamlad hos dem samt skyddad från alla fel, misstag, hopblandningar och tvetydigheter.

Om det ligger till på det viset, är det obligatoriskt att utmed dessa två verser vara övertygad om denna Mushafs äkthet och att den är fri från all typ av osundhet och tvetydighet. För om den hade varit ändrad, skiftad, reducerad, adderad och utmed någon annans ordning än Allâhs (subhânah), skulle den inte ha varit bevarad och samlad för oss. Hur är det tillåtet för en muslim att säga att det vars samling och bevarande Allâh har garanterat är uppdelat och förlorat?

1 15:9

2 75:17