Den berusades skilsmässa

Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

”Troende! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd, [utan vänta] till dess ni vet vad ni säger.”1

Versen anvisar att den berusades ord räknas inte eftersom han inte vet vad han säger. Så om en rik och berusad man har fyra hustrur, hundra slavinnor och femhundra slott och säger: ”Jag skiljer mig från mina hustrur, jag frigör mina slavinnor och jag skänker mina slott till stiftelse”, så verkställs inte hans ord enligt den korrekta åsikten. Enligt rättsskolan verkställs de. Utmed rättsskolan säger vi till honom när han väl har nyktrat till:

”Må Allâh hjälpa dig. Dina hustrur, slavinnor och slott har försvunnit.”

Dock är den korrekta åsikten att hans ord inte alls verkställs. Ty Allâh säger:

حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ

”… till dess ni vet vad ni säger.”

Och den berusade vet ju inte vad han säger. Den ädla versen bevisar att inget av den berusades ord gills. Så om han godkänner en annan persons agerande, gills inte hans godkännande.

14:43