Den berusades skilsmässa

Fråga: Vad är domen för den berusades skilsmässa? Han var mycket berusad men visste vad han sade. Gills hans skilsmässa? Vad åligger den skilda kvinnan? Vilka domar gäller henne?

Svar: Därom tvista de lärde. Vissa säger att den gills inte, andra säger att den gills. Liknande frågor är problematiska. Den berusade mannen som visste vad han sade måste vända sig till domstolen så att domaren dömer honom. Men om skilsmässan var den första eller den andra så får han ta tillbaka henne för att avvärja tvetydigheten.

Fråga: Om domaren skiljer dem åt då?

Svar: I så fall får kvinnan gifta om sig när hennes vänteperiod är över.