Den berusades omtvistade skilsmässa

Ahmad och andra har delade åsikter om den berusades skilsmässa. Åsikten som verkar vara mest överensstämmande med Qur’ânen och Sunnah är att den inte gills. Det har bekräftats från ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anhum) utan att dess motsats har bekräftats från någon annan följeslagare. Det är ash-Shâfi´îs gamla åsikt, vissa Hanafiyyahs åsikt och många Salafs och Fuqahâ’s åsikt.

Den andra åsikten säger att skilsmässan gills visst. Den åsikten är Abû Hanîfahs, Mâliks och ash-Shâfi´îs rättsskolor.

Vissa Mâlikiyyah, Shâfi´iyyah och Hanâbilah menar att meningsskiljaktigheten berör endast den berusade personen som kan förstå och säga fel. Vad gäller den helt berusade personen som varken förstår vad han säger eller vad som sägs till honom, så råder det ingen meningsskiljaktighet om att hans skilsmässa inte gills.