Den bedjande låter personen bredvid höra hans Qur’ân-läsning

Publicerad: 2010-10-24
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (546)

 

Fråga: Är det föreskrivet för personen som ber bakom imamen att låta personen bredvid höra något av hans Qur’ân-läsning? Exempelvis läser de högt:

”Lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre… Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp… den väg de vandrat som…”

Svar: Nej, det är inte tillåtet.

Fråga: Bara för att det är föreskrivet för imamen att läsa så, betyder det inte att det likaså är föreskrivet för dem som ber bakom?

Svar: Det stämmer.