Den bättre rasen

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 829

Allâh (subhânah) sade:

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ

Han har skapat människan av krukmakarlera, som lerkärl, och djinnerna har Han skapat av en bländande eldslåga.”1

Han har skapat mänsklighetens fader, det vill säga Âdam (´alayhis-salâm), av krukmakarlera, som lerkärl, det vill säga blöt lera. Den blöta leran bemästrades och torkade varefter den blev krukmakarlera med läte, lik lerkärl som värms i ugnen.

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ

… och djinnerna har Han skapat av en bländande eldslåga.”

Det vill säga djinnernas fader Iblîs. Han skapades av ren eldslåga eller möjligtvis av eldslåga innehållande rök. Detta bevisar att människans ras är bättre än djinnernas ras. Ty lera och jord står för stadga, tyngd och nytta medan eld står för lätthet, labilitet, ondska och förstörelse.

155:14-15