Den bästa vallfärdsordningen under ´Îd-dagen

Fråga: Får jag stena ´Aqabah-pelaren, göra Tawâf, raka huvudet, gå ut ur Ihrâm och ta på mig mina kläder innan jag slaktar?

Svar: Ja, det är tillåtet. När man stenar ´Aqabah-pelaren och rakar huvudet på ´Îd-dagen frigör man sig den första frigörelsen. Därmed är det tillåtet att ta på sig sina kläder och göra allt som var förbjudet under Ihrâm frånsett intimitet med kvinnor. När man har gjort Tawâf och Sa´y mellan Safâ och Marwah blir även intimiteten med kvinnorna lovlig ehuru man inte har slaktat än. Det optimala är dock att stena ´Aqabah-pelaren, sedan slakta, sedan raka huvudet och frigöra sig den första frigörelsen för att slutligen bege sig till Makkah och göra Tawâf-ul-Ifâdhah och Sa´y. Det är det bästa.