Den bästa tvagningen

al-Bukhârî sade:

157 – Muhammad bin Yûsuf berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Zayd bin Aslam, från ´Atâ’ bin Yasâr, från Ibn ´Abbâs som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvådde sig och tvättade varje kroppsdel en gång.”

158 – Husayn bin ´Îsâ berättade för oss: Yûnus bin Muhammad berättade för oss: Fulayh bin Muhammad berättade för oss, från ´Abdullâh bin Abî Bakr bin ´Amr bin Hazm, från ´Abbâd bin Tamîm, från ´Abdullâh bin Zayd som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tvådde sig och tvättade varje kroppsdel två gånger.

159 – ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh al-Uwaysî berättade för oss: Ibrâhîm bin Sa´d berättade för mig, från Ibn Shihâb som berättade att ´Atâ’ bin Yazîd berättade för honom att Humrân, ´Uthmâns slav, berättade för honom att han såg ´Uthmân bin ´Affân be om en vattenbehållare. Därpå hällde han vatten på handflatorna tre gånger som han tvättade. Sedan stoppade han högerhanden i vattenbehållaren och sköljde mun och näsa. Sedan tvättade han sitt ansikte och sina händer till och med armbågarna tre gånger. Sedan strök han sitt huvud. Sedan tvättade han sina fötter till och med fotknölarna tre gånger. Därefter sade han: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som tvår sig liksom denna min tvagning och ber två Raka´ât utan att tänka på något annat får sina tidigare synder förlåtna.”

Poängen ligger i att han tvättade ansiktet tre gånger, händerna till och med armbågarna tre gånger, strök huvudet och tvättade fötterna till och med fotknölarna tre gånger. Är det fullkomligare att tvätta varje kroppsdel tre gånger för att det renar bättre och består av fler handlingar eller att handla utmed Sunnah och tvätta kroppsdelarna ibland en gång, ibland två gånger och ibland tre gånger?

Det andra alternativet är bättre. Det är bättre att man ibland tvättar dem en gång, ibland två gånger och ibland tre gånger. Det är bättre att handla utmed Sunnah än att göra många handlingar. En handling som stämmer överens med Sunnah får en person att känna att han följer sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det får hans tro att stiga och följe att växa.