Den bästa tiden för ´Aqîqah

Fråga: När är det bäst att hålla ´Aqîqah för en levande person?

Svar: Det är bäst att ha det den sjunde dagen. Detta är det bästa eftersom det finns bevis för det. Det är dock tillåtet att skjuta upp det. Det finns ingen gräns för sista dagen, även om vissa lärda anser att tiden går ut när barnet har blivit stort. De anser nämligen inte att man skall göra ´Aqîqah för en vuxen person.

Majoriteten anser däremot att det är tillåtet att göra ´Aqîqah för en vuxen person.