Den bästa slakten

Om lammet som skall slaktas är mer värt än en ko, så är det bättre att slakta lammet. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om vilken välgörenhet som är bäst sade han:

”Den som är dyrast och mest uppskattad av människorna.”1

Det är bevisat i Sunnah att mannen slaktar ett lamm för sig och sitt hushåll ehuru slakten är obligatorisk. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slaktade två baggar och sade:

”Allâh! Detta är från Muhammad och Muhammads ätt.”2

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”En man slaktar ett lamm för sitt hushåll.”3

1al-Bukhârî (2518) och Muslim (84).

2al-Bukhârî (1712) och Muslim (1966).

3at-Tirmidhî (1505) och Ibn Mâdjah (3147).