Den bästa skapelsen

Muslim sade:

2369 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: ´Alî bin Mushir och Ibn Fudhayl berättade för oss: al-Mukhtâr bin Fulful underrättade oss, från Anas bin Mâlik som sade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Du bästa skapelse!” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är Ibrâhîm som är det.”1

De lärde säger att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade så utav ödmjukhet och respekt för Ibrâhîm (´alayhis-salâm) till följd av hans nära vänskap till Allâh och faderskap. Annars är vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bättre, ty han sade:

Jag är mänsklighetens mästare på Domedagen och det utan stolthet.”2

Han sade inte så för att stoltsera eller nedvärdera sina föregångare utan för att klargöra det han blivit ålagd att klargöra och meddela. Således sade han:

”… och det utan stolthet.”

för att inte dumma förstånd skulle få för sig något annat. En annan teori är att han sade:

”Det är Ibrâhîm som är det.”

innan han fick reda på att han var mänsklighetens mästare.

1Ahmad (3/172), Abû Dâwûd (4672) och at-Tirmidhî (3349).

2al-Bukhârî (7510) och Muslim (194).