Den bästa parfymen

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (15/8)

Muslim sade:

2252 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Abû Usâmah berättade för oss, från Shu´bah: Khulayd bin Dja´far berättade för mig, från Abû Nadhrah, från Abû Sa´îd al-Khudrî, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Det fanns en kort kvinna bland israeliterna. Hon tillverkade två träben och brukade gå mellan två långa kvinnor. Dessutom tog hon på sig en guldring vars ringsten hon fyllde med mysk som är den ljuvligaste parfymen. Hon gick förbi de två kvinnorna som inte kände igen henne. Då gjorde hon såhär med handen.”

Shu´bah visade en dammande gest.

Hadîthen bevisar att mysk är den ljuvligaste och bästa parfymen. Den bevisar också att den är ren och lovlig att användas på kropp, kläder och annat. Allt det råder det samstämmighet om. Våra kollegor nämner att Shî´ah har en falsk åsikt i frågan, men de är överväldigade av både enighet och autentiska hadîther som påpekar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och följeslagarna använde mysk.