Den bästa mannen har flest kvinnor

´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade till en man:

”Gift dig. Den bäste i det här samfundet är han som har flest kvinnor.”

Han menade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dock påminde han honom om att rätta sig efter den bästa förebilden (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när han sade:

”Gift dig. Den bäste i det här samfundet är han som har flest kvinnor.”

Han sade inte:

”Gift dig. Den bäste i det här samfundet var också gift.”

Han sade:

”Gift dig. Den bäste i det här samfundet är han som har flest kvinnor.”

Därmed uppmanade han honom att inte bara gifta sig med en enda kvinna. Han uppmanade honom att gifta sig med flera kvinnor för att på så sätt följa sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Naturligtvis betyder det inte att man kan gifta sig med ett obegränsat antal kvinnor, vilket var profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) unika drag. Det är endast tillåtet att ha det antalet hustrur som Allâh har tillåtit i den föregående versen:

مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ

”Två eller tre eller fyra.”1

14:3