Den bästa inlärningen och undervisningen

Fråga: Vilket sätt är bäst att memorera Sunnah och rapporteringar på?

Svar: Att du finner en lärd som förklarar för dig det du memorerar. Du gagnas intet av att memorera utan en lärd som förklarar för dig vad du har memorerat. Det räcker inte att bara memorera. Du måste memorera under en lärd som förklarar för dig. Det är så inlärning och undervisning går till. De memorerar ett stycke som läraren förklarar. Nästa dag memorerar de ett annat stycke som läraren förklarar och så vidare. Steg för steg.