Den bästa förkortningen till Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning

Fråga: Vilken är den bästa förkortningen till Ibn Kathîrs (rahimahullâh) Qur’ân-tolkning och vilka Qur’ân-tolkningar är bäst överlag?

Svar: Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning är förkortad och behöver ingen förkortning. Men vissa vill förkorta den och saknar kvalitet. Jag känner inte till någon bra förkortning till Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning frånsett den som Shaykh Ahmad Shâkir (rahimahullâh) inledde. Han började förkorta den. Den var kunskapsenlig och nyttig, men han dog innan han blev klar. Jag tror att han kom till kapitlet ”al-Mâ’idah”. Alla andra förkortningar är defekta. Själva Ibn Kathîrs Qur’ân-tolkning är förkortad.