Den bästa förklaringen till ”Kitâb-ut-Tawhîd” för en nybörjare

Fråga: Vilken bok är den bästa förklaringen till ”Kitâb-ut-Tawhîd” för en nybörjare?

Svar: De kortfattade förklaringarna såsom ”Ibtâl-ut-Tandîd” och Ibn Qâsims kommentarer. De är kortfattade och nyttiga. De klargör poängen i ”Kitâb-ut-Tawhîd”.