Den bästa fastan är profeten Dâwûds fasta

Publicerad: 2013-01-26
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Mughnî (4/445)

Den bästa typen av fastan är att fasta varannan dag. ´Abdullâh bin ´Amr berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom:

“Fasta en dag och låt bli en annan dag. Det där är Dâwûds fasta och det är den bästa fastan.” Då sade jag: “Jag klarar av att göra bättre än det.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: “Det finns inget bättre än det.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.