Den bästa erinran och det bästa uppehället

Imâm Ahmad bin Hanbal (d. 241)

al-Musnad (1/187)

1623 – ´Uthmân bin ´Umar berättade för oss: Usâmah berättade för oss, från Muhammad bin ´Abdir-Rahmân bin Labîbah, som berättade att Sa´d bin Mâlik sade: Jag hörde Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den bästa erinran är den lågmälda, det bästa uppehället är det tillräckliga.”1

1Autentisk berättarkedja enligt Ahmad Shâkir.