Den bästa bönen för den döde

Fråga: Vilken bön är bäst för den döde? Vilka goda handlingar kan göras för honom?

Svar: Bön för den döde hör till det bästa som kan göras för honom. Det skall bes för hans förlåtelse, benådning och räddning från helvetet. Likaså finns det bevis för att man kan skänka välgörenhet, vallfärda och utföra ´Umrah för den döde. Allt det finns det bevis för.