Den ärlige kallaren och den oärlige kallaren

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 32-33

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

”Har de partners, som utan Allâhs tillstånd har utfärdat föreskrifter för dem på religionens område?”1

Under den versen hamnar även Ahl-ul-Bid´a och villfarelsens stormän, ty de utfärdar också föreskrifter. Vi tar inte kunskap från dem, vi har ingenting med dem att göra. Vi varnar för dem eftersom vi är välvilliga mot Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och deras allmänhet.

Därute finns politiska kall. De bryr sig bara om politiska konflikter, inte om profeternas vägledning eller dogmatisk och metodisk korrigering av människor. Det är allom bekant och påtagligt och bevisar att kallet är oärligt för Allâhs sak. Den ärlige kallaren följer profeternas metodik. Hur indleder och avslutar han sitt kall? Ett kall har ju början och utgångspunkter. Alla följer inte den vägen. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) har påbjudit alla profeter att anamma den vägen:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

”Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma: “Dyrka Allâh och håll er borta från överskridelse!”2

Alla sändebud kallade på detta vis; de bekrigade avguderi och allt vad det innebär. Så kallade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hur kan du överge det? Gravar dyrkas, Allâhs egenskaper dementeras, panteism och panenteism betros – allt det är Satans fotspår. Hur kan du låta människorna följa Satans fotspår? Hur kan du låta dem följa ärkefienden och inte klargöra för människorna? Hur kan du utse dig själv till kallare om ditt tillstånd är såhär? Var är hederligheten? Var är välviljan? Det är obligatoriskt att vara välvillig och skilja på sanning och osanning, vägledning och vilseledning, utan att bry sig om vad andra tycker och tänker. Om så dina nära och kära förfelar eller faller i villfarelse ska du klargöra för dem vist och klokt. Din tystnad medför att stackarna hamnar i osanningsfolkets fällor och Satans fotspår.

142:21

216:36