Den arges skilsmässa

Fråga: En kvinna förargade sin make varpå han sade till henne tre gånger: ”Du är skild.” Är skilsmässan giltig?

al-Albânî: Du sade att han var arg?

Frågeställare: Ja.

al-Albânî: Nej, den arges skilsmässa gills inte.

Fråga: Även om han menade vad han sade?

Svar: Så länge han är ärlig när han säger att han var arg, eller att vittnen vittnar om hans förargelse, sade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Det finns ingen skilsmässa under stängning.”

De lärda har tolkat stängningen på två vis:

1 – Den kändaste tolkningen är att han är viljelös. Det vill säga att han är påtvingad till skilsmässa. Det sker ofta. Kanhända börjar fadern bråka med svärsonen varefter han hotar honom till livet om han inte skiljer sig från hans dotter. För att undkomma med livet i behåll skiljer sig mannen från henne. Denna skilsmässa verkställs inte eftersom den är påtvingad. Påtvingad skilsmässa verkställs inte, säger de lärda samstämmigt. Det är bara Hanafiyyah som accepterar den påtvingades skilsmässa. Det hör till deras udda åsikter. De går efter uttalet. Den visa föreskriften är däremot nådig och barmhärtig mot slavarna och säger:

Det finns ingen skilsmässa under stängning.”

Den som skils under tvång är alltså inte skild.

2 – Ilska. Den ilskne har en gemensam sak med den påtvingade; ingendera avser skilsmässa. Beviset för det är att så fort han lugnar ned sig och samlar sig, ångrar han sig för vad han har sagt och gjort. Denna tolkning stämmer överens med Hans (ta´âlâ) ord:

وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Men vidhåller de beslutet att skiljas, så är Allâh hörande och vetande.”1

Enligt mig vidhålls inte ett beslut av den arge. Det är endast han som har tänkt och funderat som vidhåller ett beslut. Först då vidhåller han ett beslut. Den arge anses inte vidhålla något beslut… Och det finns ingen paradox mellan de båda tolkningarna. 

12:227