Den arges skilsmässa

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (889)

Fråga: Vad är domen för skilsmässa i ilsket tillstånd?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns ingen skilsmässa under stängning.”

Stängning har två betydelser: tvång och ilska. Den som tvingas till skilsmässa eller är arg när han skiljer sig, så är hans skilsmässa ogiltig. Detta är den korrekta åsikten som delas av flera imamer däribland Ibn Taymiyyah och hans elev Ibn-ul-Qayyim.