Den arabiska våren är de otrognas vår

Fråga: Vad anser ni om det som i dag kallas för den ”arabiska våren”?

Svar: Jag svär vid Allâh att vi inte har sett någon vår. Vi har bara sett dödande och prövningar. Det där är ingen vår. Det är en epok. Det är de otrogna som kallar den för det. Muslimer kallar den inte för ”vår”. De kallar den för ”prövning” och ”ondska”.

Det stämmer att den är de otrognas vår då de skadar muslimerna med den. De gläds av det som skadar muslimerna. De gläds av det. Det är deras vår.