Den Arabiska halvön på Ibn ´Abdil-Wahhâbs tid

Det är välkänt att merparten av våra landsmän och invånarna i Hidjâz dementerar Återuppståndelsen, saknar kunskap om religionen, slarvar med bönerna och utelämnar fastan1. Om du tycker att det är korrekt att rätta sig efter dem, så får du förklara det. Om du anser att stammarna ´Anizah, Dhufayr och andra beduiner tillhör Den väldiga massan och att både du och din fader tycker att det är korrekt att följa dem, så får ni berätta det för oss medan vi nämner vad de lärde har sagt om hadîthernas betydelse så att den klargörs för ignoranterna som du har manipulerat. Ibn-ul-Qayyim sade ”I´lâm-ul-Muwaqqi´în”:

”Samstämmigheten, argumentet och Den väldiga massan ligger i den lärde som vidhåller sanningen ehuru han skulle vara ensam och motarbetas av hela mänskligheten. ´Amr bin Maymûn berättade att han hörde Ibn Mas´ûd säga:

”Håll er till Samlingen. Allâhs hand är med Samlingen.”

Nu´aym bin Hammâd sade:

”Om Samlingen förstörs, skall du hålla dig till det som Samlingen höll fast vid innan den förstördes. Gör så även om du är ensam; i så fall är du Samlingen.”

Vissa imamer sade när Den väldiga massan kom på tal: ”Vet du vem Den väldiga massan är? Den är Muhammad bin Aslam at-Tûsî och hans anhängare.” Det river de oliktänkande som anser att Den väldiga massan, argumentet och Samlingen ligger i majoriteten. De använder sig av de termerna mot Sunnah, gör Sunnah till innovationer och det korrekta till inkorrekt, ty Ahl-us-Sunnah är få och unika i tid och plats. De säger att den som avviker avviker mot Elden. Oliktänkarna vet dock inte att avvikaren är han som avviker från sanningen om så alla människor frånsett en avviker. På Imâm Ahmads tid avvek nästan alla människor. De var Samlingen medan dåtidens domare, lärde, kalifer och deras anhängare var avvikande. Imâm Ahmad allena var Samlingen. När folk inte kunde begripa det sade de till kalifen: ”Du troendes ledare! Har du, dina domare, dina guvernörer och alla lärde fel? Och bara Ahmad har rätt?” Han hade inte tillräckligt med kunskap för att kunna svara på frågan så han tog till sig piska och tortyr efter att han hade suttit häktad en längre tid.”2

1Se hur imamerna ash-Shawkânî och al-Qanûdjî beskrev den Arabiska halvön på Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs tid: https://www.darulhadith.com/ash-shawkanis-hyllning-till-ibn-abdil-wahhab/ och https://www.darulhadith.com/al-qanudjis-hyllning-till-ibn-abdil-wahhab/

2I´lâm-ul-Muwaqqi´în (3/398).