Den ångerfulle innovatören

Fråga: Kan personen som brukade vara en ledande innovatör och sedermera ångrat sig offentligt börja undervisa Ahl-us-Sunnah eller måste han först studera under de lärda?

Svar: Han måste ångra sig för innovationerna, lämna dem och offentliggöra dem. Därtill skall han vara lärd och gagnande. Efter att han har ångrat sig och offentliggjort sin ånger, får man studera under honom. Det är dock inte tillåtet att studera under honom innan han ångrar sig för sina innovationer.