Den ångerfulle förtjänar inte klander

Innan Mûsâ (´alayhis-salâm) frågade Âdam varför han åt av trädet nämnde han att Allâh hade valt ut honom, befallt änglarna att falla ned på ansikte inför honom och andra typiska drag som fordrar att han besatt en hög rang hos Allâh. Därefter frågade han om hans synd. Det bevisar att syftet med Mûsâs fråga var: Hur kan du som besitter en sådan hög rang och väldig position hos Allâh falla i synd? Mûsâ ville alltså känna till det anmärkningsvärda skälet som fick Âdam (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) att synda. Mûsâ visste förstås att den ångerfulle inte förtjänar klander. Minst bildade människor vet det gällande alla syndare, för att inte tala om Mûsâ gällande den förste profeten (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). Alltså ställdes inte Mûsâs (´alayhis-salâm) fråga bara i ett fördömande syfte, utan mer som en förundran.