Den andra typen av vatten – det rena

Publicerad: 2010-08-28
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqidsî
Källa: al-Muqni´ (1/18-21)
Kommentar: Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh
Källa: Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/18)

 

Den andra: Rent vatten som inte är renande. Det är ett vatten som…

  1. … är blandat med någonting rent som orsakar att det inte kan kallas för vatten längre1,
  2. … eller överväldigar vattnets delar2,
  3. … eller används till matlagning som det ändras av.

 Kan man fortfarande rena sig med vattnet om…

  1. … det ändrar sin färg, smak eller lukt,
  2. … eller om det används till att lämna ett orent tillstånd,
  3. … eller för att uppnå en föreskriven rening, som ny tvagning eller bad inför fredagsbönen,
  4. … eller om man doppar sin hand i det efter att ha vaknat på morgonen3 innan man tvättar händerna tre gånger?

 Ahmad har två åsikter i denna fråga4.

Om vattnet används för att ta bort orenheter och det skils åt från [resten av] vattnet och är ändrat eller innan orenheten försvinner5, anses vattnet vara orent. Men om vattnet skiljer sig åt [från resten av vattnet] efter att orenheten har upphört och utan att ha ändrats, anses vattnet vara rent enligt den mest korrekta åsikten. Men anses det vara renande? Hanâbilah har två åsikter i denna fråga.

Vattnet som en kvinna har använt till rening är rent. Rättsskolans uppenbara åsikt är att det inte är tillåtet för mannen att rena sig med det.

1 Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âl ash-Shaykh (rahimahullâh) sade: ”Exempel på det är att det blandas med färg eller vinäger. I detta fall kallas det inte för vatten längre.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/18))

2 Imâm Sulaymân sade: ”Exempel på det är att det blir till bläck. Om det leder till att vattnets delar överväldigas av det som har fallit i det, anses det inte vara vatten längre eftersom det inte lämpar sig för bevattning.” (Ibid.)

3 Imâm Sulaymân sade: ”Det vill säga nattsömn som bryter tvagningen.” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/20))

4 Imâm Sulaymân sade: ”Rättsskolan anser det vara orent.” (Ibid.)

5 Imâm Sulaymân sade:  ”Om vatten skiljer sig åt från resten av vattnet utan att ha ändrats samtidigt som orenheten finns kvar, anses det vara orent. Exempel på det är det åtskilda vattnet som används en sjätte gång för att ta bort hundens saliv. Ty detta vatten rör vid orenheter som det [ännu] inte har tagit bort.” (Ibid.)