Den amputerades tvagning

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/105)

126 – Jag frågade min fader om personen vars arm har huggits till armbågen. Han svarade:

”Han ska tvätta platsen där hugget har ägt rum. Han ska vrida och bestryka den.”

Jag frågade min fader om personen vars fot är avhuggen. Han svarade:

”Han ska tvätta till och med platsen han brukade två.”