Den ammande kvinnans vänteperiod

Den ammande kvinnans vänteperiod är tre månadscyklar. Om hon vill att en annan kvinna ammar barnet, ta medicin eller något annat för att få sin månadscykel [och avsluta vänteperioden], så får hon göra det och Allâh vet bättre.

Det är inte tillåtet att fria direkt till en kvinna som genomgår sin vänteperiod. Det är muslimerna enade om. Den som gör det skall straffas och förbjudas att gifta sig med kvinnan. Han skall alltså få motsatsen till det han önskade sig.