Den ädlaste och noblaste tolkningen av Qur’ânen

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (1/30)

Då jag insåg att flesta så kallade muslimer idag har vänt ryggen åt sin Herres skrift, kastat den bakom sina ryggar och slutat åtrå dess löfte och rädas dess hot, tog jag det som en ytterligare motivation till att tjäna Hans skrift genom att klargöra dess betydelser, visa dess prakt, avvärja all oklarhet som uppstått kring den, klarlägga dess domar, kalla till handlingar enligt den och varna för allt som motsätter sig den. Dessutom ska du veta att hela Sunnah innefattas av en enda vers, nämligen:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tag alltså emot vad sändebudet ger er och avstå från det som han nekar er; och frukta Allâh; Allâh straffar med stränghet.”1

De lärde är enade om att tolkning av Qur’ânen med Qur’ânen är den ädlaste och noblaste tolkningen av Qur’ânen. Ty ingen vet vad Allâhs (ta´âlâ) tal betyder som Allâh själv.

159:6