Den ädlaste kunskapen är kunskapen om den ädlaste

Den absolut ädlaste kunskapen är kunskapen om trosläran. Ty den handlar om Allâh och Hans namn och egenskaper. Kunskapen om Allâh är vad kunskapen om trosläran handlar om. Det är det vi forskar kring. Qur’ân-baserade kunskaper hamnar också under denna kunskap och likaså gör de Hadîth-baserade kunskaperna det. Det enda sättet att få kunskap om Allâh är just via Qur’ânen och den autentiska Sunnah. Vår troslära är ju baserad på dem och inte på mänskliga tycken.

För att följa sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åligger det varje muslim att studera denna kunskap sett till det som alla måste kunna. Det är dock endast obligatoriskt för vissa att fördjupa sig inom denna kunskap så att de kan vara berättigade till att avvisa de vilsnas tvivel om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. Om det finns ett antal muslimska lärda som tar sig an uppgiften, syndar inte de andra. Annars syndar alla. Om du följer sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) älskar Allâh dig. Vad mer än så önskar du dig?