Den absolut bästa skapelsen

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Det är allmänt känt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är bättre än Ka´bah.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den bästa skapelsen och Ka´bah är skapad. Den absolut bästa skapelsen är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ka´bah är en plats för dyrkan som Tawâf, böneriktning, I´tikâf och bön. De är alla typer av dyrkan som ägnas Allâh (´azza wa djall). Ka´bah är alltså en speciellt utsedd plats för dyrkan.

Vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beträffar, så är han en profet som förkunnade kallet, fullbordade uppgiften, rådde samfundet och kämpade för Allâh som sig bör.

Ka´bah har alltså sin roll och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sin roll. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall högaktas, älskas, följas och lydas för att han är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Angående Ka´bah, så skall man komma till den, be vid den och be mot den för att den är Allâhs hus. Ka´bah är alltså en plats för dyrkan och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är den som förkunnade den dyrkan för människorna.