Demonstrationer tillhör inte islam

Fråga: När styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ gav utslaget om att demonstrationer är förbjudna på grund av deras nackdelar, fanns det vissa som delade in demonstrationer i två kategorier. De sade att de är tillåtna om de är fredliga och tomma på förstörelse, ödeläggelse, plundring och blandning av könen och utförs endast för att kräva rättigheter. Och om de består av förstörelse, sabotage och ödeläggelse, anses de vara förbjudna. Hur avvisar ni dem?

Svar: Vi frågar honom om demonstrationer har någon grund hos muslimerna oavsett tidsepok. Demonstrationerna har endast blivit kända via väst. De finns inte alls i islam. Islam manar till ordning och reda och lugn och ro och varnar för kaos. Rättigheter uppnås inte via kaos och tumult. Rättigheter uppnås endast via föreskrivna sätt och inte via demonstrationer. Ingen har hindrats från att lämna in sitt klagomål eller från att be om sin rättighet. Ingen har hindrats från det.

Vad gäller demonstrationerna, tillhör de inte islam. Jag säger det och upprepar det: De tillhör inte islam eller muslimernas karaktärer. De har endast nått oss från de västerländska samhällena för att splittra samlingen, skingra människorna och starta fientligheter. Det är det som är syftet med dem.