Demonstrationer till försvar av profeten

Fråga: Hur kan vi reglera försvaret av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med föreskrivna regler? Och är demonstrationer ett föreskrivet medel?

Svar: Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fiender skall avvisas utmed Allâhs bok och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Vi skall inte komma med egna regler eller termer. Vi skall inte innovera saker som inte fanns förr, däribland demonstrationer, rop och liknande.