Demonstrationer och manifestationer hör till fördärv på jorden

Fråga: Hör demonstationer och manifestationer till att göra Da´wah, förbättra läget och visa vaksamhet?

Svar: Nej, det hör till fördärv på jorden och har ingenting med välfärd och godhet att göra.

Om vi skulle säga att denna demonstration är tom på förstörelse, kommer den ändå att leda till att man inte påminner sig om Allâh. Det finns risk att förstörelse äger rum, även om de inte avser det.

De första samlingarna i skepnaden av demonstration i islam medförde förstörelse och orsakade ondska och prövningar i det islamiska samfundet. De orsakade mordet på den renlärige kalifen ´Uthmân som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vittnade för om att han var i paradiset.