Demonstrationer mot otrogna makthavare

Fråga: Det finns de som tillåter demonstrationer mot otrogna makthavare då det är tillåtet att göra uppror mot dem.

Svar: Om demonstrationerna leder till skador, förstörelse, blodsutgjutelse och förlorad säkerhet, är de inte tillåtna. Man reser sig inte mot otrogna makthavare med hjälp av demonstrationer, utan med kamp för Allâhs sak. Detta sker under en islamisk ledning som leder människorna och krigar med dem mot de otrogna. Så var det på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares tid.  De anföll de otrogna med soldater och under den islamiska och organiserade ledningen. De krigade mot dem.

Vad gäller demonstrationer, medför de endast ondska. De medför inget gott. De orsakar prövningar och bidrar inte med något gott. Ni ser hur det är. Har dessa demonstrationer resulterat med något gott? De har inte resulterat med något gott. De tar aldrig slut. En demonstration avlöser en annan för att de inte är organiserade utefter föreskriften och en muslimsk och anfallande ledning.