Demonstrationer i Saudiarabien och Ibn Lâdins önskan

Fråga: al-Faqîh manar till demonstrationer i Saudiarabien. Vad är domen för det?

Svar: Demonstrationer är inte islamiska. De är främmande för muslimerna. Muslimer får inte demonstrera.

Angående Sa´d al-Faqîh, al-Mas´arî, Usâmah bin Lâdin och deras jämlikar, så kallar de till prövningar, förstörelse och sabotage. Ingen får ta efter dem i det eller göra som de vill. De vill förstöra relationen mellan Saudiarabien och medborgarna. Ingen får göra det. Den som gör det är syndig.