Demonstrationer i Makkah är ett exempel på terrorism

Så är de bullriga demonstrationerna, syndiga manifestationerna och ignoranta slogans som varje vallfärd organiseras av Râfidhah alltsedan Khomeinis iranska revolution ett exempel på terrorismen som förmögna muslimer måste bekämpa, krossa och konfrontera hänsynslöst. Om inte sabotörerna och deras brott och terrorism förhindras omedelbart, sprider de bara mer fördärv på jorden. Därefter kommer fördärvets prövning och olycka omfatta länder och folk.