Demonstrationer förbättrar varken styret eller samhället

Dessa demonstrationer… Som vi såg med våra egna ögon när Frankrike hade koloniserat Syrien och som vi hör talas om från andra länder och som vi hör talas om nu från Algeriet med det enda undantaget att Algeriet har överträffat de andra länderna i denna villfarelse och likhet [med de otrogna] i och med att vi tidigare inte hade hört att även unga kvinnor går ut och demonstrerar, vilket är en fullkomlig likhet med de otrogna och de otrogna kvinnorna. Det händer att vi ser på bilder och TV och hör på radio hur tusentals otrogna män och kvinnor blandas, oavsett om de är européer, syrianer eller något annat. De trängs med varandra och kanske till och med får framdelarna att röra vid bakdelarna. Detta är en fullkomlig likhet med de otrogna, nämligen att unga män och kvinnor går ut och demonstrerar.

Utöver att dessa demonstrationer är ett fenomen i vilket man tar efter de otrognas tillvägagångssätt för att fördöma eller visa välbehag med vissa lagar som deras ledare har ålagt dem, tillägger jag en till sak.

Dessa europeiska demonstrationer som muslimerna har tagit efter är inget Sharî´ah-baserat sätt till att förbättra styret och samhället. Från denna utgångspunkt gör alla islamiska grupper och partier som inte följer profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg för att förbättra samhället fel.

Samhället ändras inte till ett islamiskt styre via rop, slagord och demonstrationer. Det ändras med tystnad och utspridd kunskap bland muslimerna och uppfostran utmed denna islam så att denna uppfostran ger frukt, även om den skulle komma efter en längre tid.