Demonstrationer är kaos och förstörelse

Fråga: Är det tillåtet att gå ut i fredliga demonstrationer om regeringen tillåter det?

Svar: Det tillhör inte islam. Demonstrationer tillhör inte islam. De står för kaos och förstörelse. Islam står för samförstånd, råd och kontakt med makthavarna eller brev till dem eller kontakt med dem som kan komma fram till dem. Vad gäller demonstrationer, hör de inte till islams metodik. Ty de står för kaos och arrogans och de är hämtade från de otrogna.