Demonstrationer är innovationer som bara förstör

Fråga: Är det rätt att säga att dagens demonstrationer visar islams anda och bidrar med rättigheter?

Svar: Islam påbjuder inte demonstrationer, kaos eller dessa innovationer som medför många nackdelar och inte bidrar med fördelar.