Dementerad nedstigning

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (8/362-363)

Herrens (tabârak wa ta´âlâ) nattliga nedstigning till den nedersta himlen är en av Hans (´azza wa djall) egenskaper och handlingar, liksom Hans resning över tronen och Hans ankomst på Domedagen. Allesammans är bekräftade i Qur’ânen varför de måste betros och underkastas på ett sätt som passar Hans essens, utan förnekelse och liknelse. Ty tal om egenskaper är som tal om essens. Så som vi betror Hans essens utan att föreställa oss den, ska vi betro alla Hans egenskaper, inklusive Hans nedstigning, utan att föreställa oss dem. Den som via tolkning dementerar Hans verkliga nedstigning som tillkommer Honom allena, blir tvungen att dementera Hans essens på samma sätt. Annars är det bara motsägelsefullt, fastställde Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) i flera böcker, däribland ”Sharh Hadîth-in-Nuzûl”, ”at-Tadmuriyyah” och ”al-Hamawiyyah”.