Delägarnas allmosa

Fråga: Jag är delägare i en livsmedelsaffär. Måste vi betala allmosa efter ett år?

Svar: Ja, om inkomsten från livsmedelsaffären uppnår den åläggande gränsen (النصاب) blir det obligatoriskt att betala allmosa på den. Inte annars.