Delade åsikter om Ibn ´Arabî, Ibn-ul-Fâridh och Ibn Sab´în

Fråga: Skall det göras Takfîr på Ibn ´Arabî, Ibn-ul-Fâridh och Ibn Sab´în1 för att vi inte vet att de har ångrat sig eller skall man vara passiv med sådana människor?

Svar: Det handlar om Takfîr på en individ. Det finns delade åsikter om det. Det råder inga tvivel om att alla avgudadyrkare är otrogna och i helvetet. Vad beträffar individer, så har de lärda delade åsikter om det; skall det göras Takfîr på dem på grund av deras tillstånd eller skall man vara passiv i förhållande till dem därför att vi inte vet hur de dog? De lärda har delade åsikter om det.