Definitionen av ögontjäneri (Riyâ’)

Publicerad: 2011-03-16
Författare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: al-Qawl al-Mufîd (1/117)

 

Ögontjäneri innebär att man dyrkar Allâh så att människorna ser en så att de berömmer honom för att vara en dyrkare. Syftet är alltså inte att han dyrkar för människans skull. Hade det varit syftet, skulle handlingen ha varit större avguderi. Detta är till synes bara ett exempel. Annars kan det även handla om att utföra en fin handling för att få ett bra rykte bland människorna. Detta hamnar också under ögontjäneriet.

Att däremot dyrka för att människorna skall rätta sig efter honom hör inte till ögontjäneriet. Detta hör till kallet till Allâhs (´azza wa djall) religion. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag gjorde detta för att ni skall rätta er efter mig och lära er min bön.”1

1 al-Bukhârî (1/290) och Muslim (1/386).