Definitionen av fördömd fetma

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Mitt samfunds bästa är min generation. Därefter den som kommer efter den. Därefter den som kommer efter den. Därefter kommer ett folk som vittnar utan att bli frågade om att vittna och avlägger eder utan att uppfylla dem. Bland dem kommer fetma att råda.1

Den här hadîthen är oklar eftersom det inte är människan som väljer fetman. Hur kan den då fördömas? De lärda förklarade och sade att dessa människor orsakar sin fetma genom att äta, dricka och ha det bra ställt. Deras bekymmer är att få sina kroppar att växa och bli feta.

Beträffande fetman som inte beror på människans egna val, är den inte klandervärd. På samma sätt klandras inte en människa för att vara lång, kort, svart eller vit. Hon klandras för det som hon själv orsakar.

1 al-Bukhârî (2/251).