Definitionen av en disyster

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/670)

En disyster är en flicka som din moder ammar med en bröstmjölk som din fader har föranlett. Därtill spelar det ingen roll om denna flicka ammas samtidigt som du eller före eller efter dig tillsammans med dina syskon. En halvdisyster är en flicka som din moder ammar med en bröstmjölk som en annan man än din fader har föranlett.