Debattens plattform

Fråga: Stämmer det att man skall debattera med den oliktänkande via hans logik, resonemang och lära och inte via ens egen logik och lära?

Svar: Debattera varken via din logik eller hans logik. Debattera med honom via bevisen i Qur’ânen och Sunnah. Debattera med honom via bevisen i Qur’ânen och Sunnah.